WZC Sint-Augustinus Berlaar logo
WZC Sint-Augustinus Berlaar

Woonzorgcentrum

Bijkomende diensten

Een ruime omkadering van gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat aan de specifieke noden en behoeften van elke bewoner beantwoord wordt. Wanneer u in de loop der jaren meer en meer zorgen nodig hebt, breidt ook de zorg die u krijgt mee uit. Zo kan u te allen tijde in het woonzorgcentrum blijven wonen.

Onze medewerkers bieden u steeds kwalitatieve en correcte hulp. Maar natuurlijk volstaat het niet om goed bijgestaan te worden bij het nemen van medicatie, het wassen, kleden, bij de maaltijden,… Ook de manier waarop u benaderd en aangesproken wordt, heeft een sterke invloed. Wij hechten groot belang aan vriendelijkheid, waardering en respect en drukken dat bij elke nieuwe medewerker op het hart. Het is een voorwaarde voor onze manier van werken.

En deze opdracht beperkt zich niet tot de verpleegkundigen en het verzorgend personeel, maar geldt evenzeer voor onze medewerkers van de schoonmaak- en klusjesdienst, de keukenploeg en de mensen van de administratie.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum
Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum kinesitherapie

Kinesitherapie

De oefenruimte voor de kinesitherapie bevindt zich op het gelijkvloers. In een aangename sfeer bieden zij u de gepaste oefeningen aan, in functie van uw noden of problemen. Afhankelijk van de omstandigheden of uw oefenprogramma wordt deze therapie soms ook op uw kamer of op de woonafdeling uitgevoerd.

Vanuit hun deskundigheid geven de kinesisten ook advies i.v.m. loophulpen, rolwagens,… en zorgen zij indien nodig voor de aanvraagprocedure. Daarnaast hebben zij oog voor risicovermindering en preventie: dankzij hun opleiding en ervaring kunnen zij u raad geven om een veilige woonomgeving te creëren of samen met u een gepaste zit- of lighouding te zoeken.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum

Ergotherapie

De ergotherapeuten bieden ondersteuning en verschillende therapieën om u toe te laten zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Soms is een persoonlijke revalidatie aangewezen, maar ook andere activiteiten (vb. kookhoekje, praatgroep,…) kunnen een stimulans bieden voor de zelfstandigheid en het welbevinden van de deelnemers.

De ergotherapeuten zorgen ook voor hulpmiddelen die er kunnen voor zorgen dat u zo lang als mogelijk is zelfstandig kan lezen, schrijven, eten,…

Soms is revalidatie of reactivatie niet meer mogelijk. Met een comfortbad of andere activiteiten wordt dan gepoogd om een fijn gevoel van welbehagen of warme nabijheid te creëren.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum

Keuken

In de keuken gelden twee zeer belangrijke principes: een aanbod van lekkere, gezonde maaltijden en een bijzondere aandacht voor de hygiëne bij het bereidingsproces en van de keuken zelf.

Elke dag is er een menusuggestie, maar ook een mogelijk alternatief indien dit u meer bevalt. Indien u om gezondheidsredenen een dieet moet volgen, houden wij hier uiteraard rekening mee.

Suggesties of opmerkingen kan u steeds meegeven aan het zorgteam of tijdens de gebruikersraad, die vier keer per jaar samenkomt.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum

Kapsalon

Het kapsalon bevindt zich op het gelijkvloers, in de verbindingsgang tussen het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. De kapster komt op woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 15.30u.

U kan zelf deze afspraken maken bij de kapster of aan een verzorgende vragen om deze afspraak voor u te maken. Indien u niet meer zelfstandig naar het kapsalon kan gaan, brengen wij u er met plezier heen.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum

Wasserij

Beddenlakens, handdoeken en washandjes worden door het huis voorzien en onderhouden.

Indien u uw persoonlijke was wilt laten verzorgen via het woonzorgcentrum, kan het zorgteam daarvoor de juiste regelingen treffen. Droogkuis kan ook worden afgesproken via deze wasserij.