WZC Sint-Augustinus Berlaar logo
WZC Sint-Augustinus Berlaar

Woonzorgcentrum

Animatie en pastoraal

Animatie draagt nadrukkelijk bij aan de doelstellingen van ons huis: de animatoren zijn spilfiguren in de begeleiding van wonen en leven, met aandacht en respect voor elke bewoner en maximale kansen voor een ‘eigen’ leven. Zij besteden bijzondere aandacht aan de huiselijkheid en gezelligheid van de woonafdeling en proberen via een zeer gevarieerd aanbod van allerlei kleine en grotere activiteiten tegemoet te komen aan uw interesse(s) en vragen.

Elke middag is er één of andere activiteit gepland, waarop u telkens wordt uitgenodigd. En ook al worden een aantal handelingen wat moeilijker, toch bent u steeds zeer welkom om erbij te zijn, samen een tas koffie te drinken of wat te keuvelen.
Enkele voorbeelden: bloemschikken, kaarten, infomiddagen, zingen, koffieklets, optredens, samen naar het voetbal kijken,… Op woensdag is er een aparte ontbijttafel, waar spek, gebakken appelen of een eierkoek op het menu staan. Bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen wordt nog wat meer uit de kast gehaald. En de lente en de herfst worden ingeleid met een feestelijk 3-sterrenbuffet.
Dankzij onze vrijwilligers kunnen we ook regelmatig buitenshuis een wandeling maken of een uitstapje doen met onze minibus. Uw suggesties zijn hierbij steeds welkom.

In samenwerking met de bibliotheek van Berlaar is in ons huis ook een uitleendienst voor boeken opgezet: hierdoor kunnen wij u een rijk aanbod voorstellen en kunnen we zelfs beschikken over heel wat boeken met grote letterdruk. 

Elke maand verschijnt ons huiskrantje ‘t Augustijntje, met allerlei nieuwtjes van ons huis, zoals verjaardagen en blijde gebeurtenissen van bewoners en medewerkers, en gedichten of verhalen, die soms door bewoners worden geschreven. U vindt hierin ook een overzicht van de activiteiten die gepland zijn voor de volgende weken.

De animatoren organiseren al deze ideeën en activiteiten in nauwe samenspraak met de medewerkers van het zorgteam en alle andere diensten van het huis, om samen met u te werken aan een fijne, aangename woonomgeving.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woonzorgcentrum
Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woonzorgcentrum

Pastoraal

Wij zijn een christelijk huis, maar staan open voor iedereen.

Op het gelijkvloers bevindt zich een kapel waar u elke dag terecht kan. Op vrijdag is er een eucharistie- of een gebedsviering. Vanuit onze zingeving besteden wij ook bijzondere aandacht aan de kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen. Zij worden met de nodige zorg opgeluisterd.

Maar natuurlijk staan wij graag open voor iedereen. Ieders filosofische, politieke en religieuze opvatting wordt gerespecteerd. Indien u een andere godsdienst of overtuiging aanhangt, bent u steeds vrij om uw geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.