WZC Sint-Augustinus Berlaar logo
WZC Sint-Augustinus Berlaar

Over ons

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar rusthuis woon zorg centrum

WZC Sint-Augustinus is een vzw met een lange geschiedenis en traditie. Sinds de oprichting in 1896 is het een baken voor ouderenzorg in Berlaar en omgeving.

Een hecht team van betrokken en gemotiveerde medewerkers zorgt voor kwalitatief wonen en leven.

Dankzij een nieuwbouw- en verbouwingsproject in 2017 is het woonzorgcentrum helemaal klaar om in een hedendaagse woonomgeving een warme en respectvolle dienstverlening aan te bieden voor ouderen.

Onze visie

Onze naam Sint-Augustinus werd gekozen uit erkentelijkheid en als eerbetoon aan de Zwartzusters van Mechelen, die het oorspronkelijke bejaardentehuis stichtten in 1898. Zij leefden volgens de regel van de Heilige Augustinus. In onze werking zetten wij deze traditie van onzelfzuchtige naastenliefde voort.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar

Woonzorgcentrum Sint-Augustinus te Berlaar wil een wooncentrum zijn. Wij noemen de ouderen die bij ons resideren ‘bewoners’. Wij streven ernaar hen zo veel als mogelijk te laten leven zoals zij dat zelf willen, met respect voor hun zelfstandigheid. Wij voorzien alle bijstand en zorg die zij daarbij nodig hebben. Voor personen met dementie is er een aparte woonhoek, met een aangepaste begeleiding. Elke bewoner moet in dit huis kunnen wonen in een sfeer van geborgenheid en aanvaarding. Dit vereist een vorm van gelijkwaardigheid tussen de bewoner en de zorgverlener. Wij zien dit als een hechte samenwerking.

Wij gaan uit van het eigen levensverhaal van de bewoners. Zij moeten zoveel mogelijk kansen krijgen om hun leven verder te zetten zoals zij dat tevoren gewoon waren. In de persoonlijke begeleiding die wij bieden, hebben wij aandacht voor hun belangstellingen en bezigheden, hun gewoontes en eigen trekjes. Wij hebben ook oog voor de banden met familie en vrienden, en voor de diepere zin en betekenis die zij aan hun leven willen geven.

In onze opvatting van ouderenzorg heeft ook de familie een belangrijke taak. De familieleden zijn onvervangbare deelgenoten in de zorg voor hun bejaard of hulpbehoevend familielid. Indien nodig en gewenst, staan onze medewerkers ook de familie bij met advies en hulp. Het woon- en zorgcentrum is een open huis. Familieleden, vrienden en andere bezoekers zijn altijd welkom.

Er wordt veel zorg besteed aan een aangename afwisseling van aangeboden ontspanning. Wij bieden onze bewoners ruime keuze uit een verscheiden aanbod animatieactiviteiten en uitstappen rond muziek, cultuur, tentoonstellingen, en meer. Ook willen we zo veel mogelijk deel uitmaken van de leefgemeenschap van Berlaar via regelmatige uitjes in de gemeente.

Iedere maand verschijnt ons eigen tijdschrift ‘t Augustijntje, met daarin de activiteitenkalender, leuke teksten, grappige illustraties en allerlei wetenswaardigheden.

Het woonzorgcentrum kan zijn opdracht slechts verwezenlijken omdat het kan rekenen op de deskundigheid en positieve houding van alle medewerkers. Op hun beurt mogen zij in hun werk rekenen op ondersteuning en begeleiding in een open en eerlijke verstandhouding met zowel de directie als onze bewoners.

In ons woonzorgcentrum bestaat een sterke traditie waarin vrijwilligers een bijzondere plaats innemen. Hun vrije en onbezoldigde medewerking betekent een onmetelijke meerwaarde in het reilen en het zeilen van ons huis, vooral op het gebied van ontspanning en tastbare hulp bij allerhande activiteiten.

Onze bewoners kunnen in het woonzorgcentrum blijven wonen voor de hele duur van hun leven, ook als de verzorging meer aandacht gaat vragen. En wanneer het levenseinde nadert, proberen wij de bewoner te begeleiden met deskundige palliatieve zorgverlening. Als christelijke organisatie hebben wij immers een bijzondere aandacht voor personen die kwetsbaar zijn en steun van anderen behoeven. Maar natuurlijk hebben wij begrip voor ieders wijsgerige, filosofische of politieke keuzes, zolang die niet in botsing komen met onze christelijke eigenheid.

Op grond van deze verklaring in verband met onze opdracht en onze voorgenomen taak wil de vzw Sint-Augustinus voortdurend blijven streven naar een degelijke dienstverlening op maat van onze bewoners.

Wzc-Sint-Augustinus-Berlaar